Shri V. R. Bhavsar
Head Cleark

Shri V. R. Bhavsar
Head Cleark

Shri Snehalbhai Patel
Adoc Cleark

SHRI MANSUKHBHAI DAMOR
PEON

Shri Nileshbhai Rohit
Adoc Cleark

SHRI KANTIBHAI HARIJAN
ADHOC PEON

SHRI BHARATBHAI THAKOR
Adhoc PEON